Seniūnijos metinės ataskaitos

ATASKAITINIAI METAI ATASKAITOS DOKUMENTAI
2019 m. 1.       Įgyvendinimo ataskaita;

2.       Gyventojų skaičius kaimuose;

3.       Atvykusių ir išvykusių asmenų skaičius.